Ep.1 - part 10.4

*Přistoupíš k pultíku, přiložíš si prst pod první řádek a začneš číst...*

Kdysi dávno žil byl jeden chlapec a ten chlapec byl tuze rozmazlený. Jeho rodiče vlastnili nesčetné bohatství a svému synkovi dávali vše, na co si hoch vzpomněl. Kvůli jeho rozmazlenosti se s chlapcem však nikdo nechtěl kamarádit. Jak čas plynul, hoch si uvědomoval, že existuje věc, kterou si za peníze nikdy nebude moci koupit - přátelství. Chlapec vyrůstal v naprostém osamění a jeho žal nebral konce. Jednoho dne přišlo chlapci pozvání. Neznal sice odesílatele toho dopisu, jeho srdce však tak moc toužilo po kamarádech, že se přece jen vydal na určenou adresu. Od toho dne chlapce už nikdy nikdo neviděl...

*Když dočteš poslední slova, kniha začne podezřele zářit. Slyšíš pouze Heaven, jak vykřikne tvé jméno, víc už ale nevnímáš. Ztrácíš vědomí.*

Další>>