Ep.1 - part 8.3

*Dojdeš k vitríně a trochu nejistě stiskneš tlačítko u předmětu - kapka krve. Jakmile tlačítko stiskneš, společně s Heaven se opět potopíte do hluboké tmy. Ve strachu ji chytíš za ruku. Tma se pomalu rozestoupí jako deštivá mračna a ty zjišťuješ, že jste se ocitli zpátky v hale. Z jídelny se stále ozývá bouchání. Nechápavě se rozhlížíš kolem, až si všimneš, že se pod schodištěm v kaluži krve cosi leskne. Přistoupíš blíž a zvedneš neznámý předmět. Svíráš mezi prsty klíč. Od čeho asi může být?*

>Vrátit se do jídelny<

>Vrátit se do společných prostor<

>Vyzkoušet dveře vpravo<

>Vyzkoušet vchodové dveře<