Ep.0 - prologue

K přeskočení prologu využij následující odkaz: EP.1


Neznámá: Vítám tě u nás, Rayane. Pojď dál. Neostýchej se. Náš dům nekouše. Tak hodný chlapec. Říkej mi Heaven. Všichni mi tady tak říkají. Cože? Ptáš se, kdo všichni? No ostatní obyvatelé domu samozřejmě. Nemusíš se ničeho bát. Neublíží ti. A kdyby chtěli, já se o tebe postarám. Ani nevíš, jak jsem ráda, že jsi tady. Nemohla jsem se dočkat, až tě poznám.

*Společně s Heaven se nacházíš v prostorné hale. Na každé straně jsou krásně vyřezávané mohutné dveře a přímo naproti tobě překrásné schodiště pokryté rudým kobercem.*

Heaven: Nalevo nalezneš jídelnu. Když vyjdeš nahoru, ocitneš se ve společných prostorách, z nichž vedou dveře do pokojů jednotlivých obyvatel domu. I ty máš teď nahoře svůj pokoj. Doufám, že tvá návštěva potrvá co možná nejdéle. Cože? Zajímá tě, co najdeš za dveřmi vpravo? Ale drahý, o to ty se vůbec zajímat nemusíš. Věř mi, bude to tak nejlepší.

*Od schodiště se ozývají divné zvuky. Náhle se po zábradlí sklouzne chlapec. Se zoufalým výrazem ve tváři tě popadne za límec u košile.*


Neznámý: Jsi můj přítel? Prosím, řekni, že jsi můj přítel. Jsi můj přítel?!


*Zděšeně na něho hledíš. Hoch s tebou začne naléhavě třást. Jeho vytřeštěný pohled a prosby jsou k nevydržení. Nakonec vykřikneš to, co chce slyšet.*


Neznámý: Takže jsi můj přítel. To se mi ulevilo. Děkuji, příteli. Jmenuji se Dax. Ty budeš Rayan. Heaven nám říkala, že přijdeš. Moc rád tě poznávám.


Heaven: Daxi, děsíš ho. Kde jsou vlastně ostatní? Už čekají ve společných prostorách?Dax: Jerry by měl běžet za mnou. Christian a Christopher se zasekli v jídelně a Alaysia stále nevyšla ze svého pokoje.


*Z rozhovoru vás vyruší zvuk kroků na schodech. Vzhlédneš a uvidíš vysokého chlapce v brýlích, jak schází ze schodů a netváří se zrovna přátelsky.*


Dax: No, já padám.


*Dax se ušklíbne a zaběhne do dveří vlevo. Ty se za ním s rachocením zabouchnou. Hoch v brýlích přistoupí k tobě a Heaven. Zmateně se rozhlíží.*


Neznámý: Neviděli jste, Daxe? Přísahal bych, že běžel tudy.


Heaven: Jerry, prosím, nechte se už s Daxem na pokoji. Navíc... máme hosta.*Jerry se po tobě ohlédne a pousměje se.*


Jerry: Omlouvám se za ten rozruch. Jmenuji se Jerry. Ty jsi Rayan, že? Velice mě těší, že si nás navštívil. Řekni mi jednu věc, Rayane. Bojíš se mě? Máš strach, že tě zabiju?


*Nechápavě na Jerryho hledíš a polkneš naprázdno.*


Heaven: Tak dost vy dva. Jerry, zajdi prosím pro dvojčata do jídelny. Já a Rayan se podíváme za Alaysiou. Poté se všichni sejdeme nahoře ve společných prostorách.

*Spolu s Heaven pomalu vyjdeš do schodů a ocitneš se v útulné místnůstce s krbem a spoustou pohodlných křesel. Na zdech visí hlavy mrtvých zvířat, které jakoby tě pozorovaly svýma velkýma mrtvýma očima. Před vámi se nachází pět překrásně vyřezávaných dřevěných dveří. Heaven přistoupí k prostředním z nich a zaklepe. Ze dveří vykoukne maličká dívenka s krásnými dlouhými havraními vlasy. Heaven si vůbec nevšímá, hledí přímo na tebe chladným nicneříkajícím pohledem.*

Heaven: Alaysio, pojď ven, prosím. Máme návštěvu.Alaysia: Kdo je to?Heaven: Jmenuje se Rayan. Říkala jsem vám přece, že nás přijde navštívit.


*Alaysia z tebe nespouští oči. V rukou pevně svírá malou panenku, které chybí jedno oko. Najednou se něco vykutálí zpoza dveří dívčina pokojíku. Zvedneš to a vidíš, že se jedná o oko. Přistoupíš k Alaysie a s úsměvem nasadíš chybějící oko její panence. Alaysia na tebe upře zvláštní pohled, přesto vyjde ze svého pokoje a zavře za sebou dřív, než se stihneš podívat dovnitř. Společně s ní a Heaven se usadíte do křesla naproti krbu a čekáte, až dorazí ostatní. Po zhruba čtvrt hodině už to Heaven připadá divné.*

Heaven: Rayane, mohl by ses prosím kouknout do jídelny, kde jsou všichni tak dlouho?


*Souhlasně přikývneš a vydáš se po schodech dolů. Tvou pozornost upoutají ony zakázané dveře. Nedokážeš se na ně přestat dívat. Jako v transu přistoupíš k nim a vezmeš za kliku. S překvapením zjišťuješ, že jsou dveře zamčené. Znovu probuzený se otočíš a zamíříš k jídelně. Dveře do jídelny se před tebou s rachocením otevřou. U dlouhého jídelního stolu sedí malý chlapec, kterého si tu ještě neviděl. Po místnosti pochodují Dax a Jerry. Vypadají, jakoby něco hledali.*

Dax: Christophere?Jerry: Christophere?!


*Pokusíš se je opatrně oslovit. Všechny oči náhle spočinou na tobě. Chlapec u stolu se zvedne a dojde k tobě.*

Neznámý: Ty musíš být Rayan. Přicházíš právě včas. Jsem Christian. Pomůžeš nám najít mého bratra? Někam se schoval a nemůžeme ho nikde najít.


*Lehce zaskočený přikývneš a přidáš se k hledání Christophera. Po chvíli tě zaujme veliká dřevěná almara postávající vedle dveří. Otevřeš ji. Leknutím sebou cukneš. Ze skříně na tebe zírá malý hoch nápaditě podobný Christianovi.*

Christian: Tak tady jsi, Christophere. Pospěš si! Heaven na nás už čeká nahoře!Christopher: ...?


*Christian popadne Christophera za ruku, vytáhne ho ven a vede ho pryč z jídelny. Dax a Jerry se vydají za nimi. Zůstáváš v jídelně úplně sám...*