Ep.1 - part 9.3

*Přistoupíš ke dveřím vpravo. Nejistě se ohlédneš po Heaven. Vzpomínáš si, jak tě při vašem prvním setkání napomínala, že se nemáš o tyhle dveře vůbec zajímat. Z jejího výrazu však nedokážeš vůbec určit, na co teď asi myslí. Vrátíš se pohledem ke dveřím a pomalu zasuneš klíč do zámku. Otočíš jím. Zámek cvakne. Radost z úspěchu tě zcela pohltí. Úplně zapomeneš na Heaven a její varování. Otevřeš dveře a vstoupíš dovnitř. Objevíš se v malé komůrce osvětlené lucernou. Na protější stěně se nachází další dveře a přímo uprostřed místnosti pultík, na němž leží otevřená kniha.*

>Číst v knize<

>Vyzkoušet dveře<

>Vrátit se do haly (part 8.3)<